Scoutläger från 1926.

© Heritages Images/IBL

När grundades scoutrörelsen?

Var och när började man bilda scoutkårer för unga pojkar och flickor?

23 januari 2017

SVAR Under 1900-talet blev scouting världens mest spridda ungdoms-rörelse, med verksamhet i fler än 160 länder. Sedan starten för drygt hundra år sedan beräknas omkring en halv miljard barn och ungdomar någon gång ha varit scouter.


Robert Baden-Powell bildade scoutrörelsen i England.

© Mary Evans/IBL

Initiativet till att bilda scoutrörelsen togs av den brittiske generalen Robert Baden-Powell, som år 1907 höll ett försöksläger för 20 pojkar på Brownsea Island i södra England. Året därpå gav han ut boken Scouting for Boys, som genast blev en storsäljare. Baden-Powell ansåg att det moderna stadslivet förslöade människor. Istället ville han fostra aktiva och plikttrogna medborgare genom att lära dem klara sig själva i naturen. Dessutom ansåg han att landets pojkar behövde lära sig att leva i vildmarken om de skulle kunna göra nytta i det brittiska imperiets kolonier. Scouting spreds också utanför Storbritannien och lockade snart även flickor, vilket ledde till att en särskild flickscout-rörelse skapades.

Efter första världskriget förändrades programmet delvis. Scouterna skulle nu fostras till fred och samförstånd, bland annat genom att träffa kamrater från andra länder vid internationella läger, kal­lade jamboreer.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...