Mahatma Gandhi.

© Everett Collection/IBL samt Thinkstock

Varför fick Gandhi aldrig fredspriset?

Varför belönades aldrig ickevåldsförkämpen Mahatma Gandhi med Nobels fredspris?

8 november 2017

Mohandas "Mahatma" Gandhi (1869–1948) blev en av 1900-talets främsta symboler för icke-våld och fredsarbete. Men han fick aldrig Nobels fredspris. Detta trots att han nominerades till priset inte mindre än fem gånger.

Under Gandhis livstid var villkoren för att tilldelas priset betydligt snävare än de är i dag. Pristagarna före andra världskriget var nästan uteslutande män från Europa och USA som arbetat för internationell rätt eller som hade hjälpt till att bygga upp olika fredsorganisationer.

Gandhi passade inte in i denna mall. Men 1948, samma år som han mördades av en hinduisk extremist, var han ändå högaktuell för priset. 

Nobelkommittén diskuterade länge om Gandhi skulle få ett Nobelpris efter sin död, men valde istället att inte dela ut något fredspris alls detta år. Beslutet motiverades med att det "saknades en lämplig levande kandidat" – en tydlig hänvisning till mordet på Gandhi.

ALLT OM HISTORIAS NYHETSBREV – VARJE VECKA!

Agerandet hade också praktiska orsaker. Gandhi hade inte lämnat efter sig något testamente och Nobelkommittén visste inte vem som skulle få den indiske frihetskämpens prispengar. I efterhand har dock flera medlemmar ur kommittén beklagat beslutet att inte hedra Gandhi med priset.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...