Läs en av 199 fantastiska historier: 7 djur i krig

Nu finns Allt om Historias specialnummer 199 fantastiska historier ute i handeln. Där kan du läsa om allt ifrån galna regenter till mekaniska mästerverk. En av tidningens många historiska listor bjuder vi på här - 7 djur som varit med i krig.

21 juni 2017 av Anna Larsdotter
© Polish Institute Sikorski Museum, London (kolorerad)

1. Björnen Voytek, menig i armén, andra världskriget.

Brunbjörnen Voytek är ett av de märkligaste djuren som deltagit i krig. Han adopterades som unge av polska soldater som just hade släppts från ett fångläger i Sibirien. Året var 1943 och polackerna var på väg genom nuvarande Iran mot Italien.

Voytek blev med tiden mycket tam. Det berättas att han lärde sig att både dricka öl och röka cigaretter! Inför slaget vid Monte Cassino 1944 skrevs han in som menig och fick namn, rang och nummer. Han bodde i tält och hjälpte till att bära både ammunition och livsmedel.

Mot slutet av kriget hamnade Voytek i Storbritannien med sina truppkamrater. När de demobiliserades placerades han på zoo i Edinburgh, där han bodde fram till sin död 1963. Det sägs att han gärna tog en kopp te och gillade när folk tilltalade honom på polska. 

© Mary Evans/IBL

2.Duvan G I Joe, Brevduva, andra världskriget

Under sitt egyptiska fälttåg (1789–99) använde Napoleon Bonaparte brevduvor för att skicka meddelanden. En duva tog sig fram snabbare än en häst och kunde användas när annan kommunikation var omöjlig. Också vid belägringen av Paris 1870–71 fick duvorna stor betydelse, både för den militära rapporteringen och för nyhetsförmedlingen.

En än viktigare militär roll fick brevduvan under de bägge världskrigen. På 1940-talet släpptes omkring 17 000 brittiska duvor ner med fallskärm över Europa. 2 000 av dem återvände hem med meddelanden från motståndsrörelsen.

1947 fick den amerikanska arméduvan G I Joe medalj för sin insats i andra världskriget. Han hade räddat livet på ett hundratal allierade soldater genom att på tjugo minuter flyga en sträcka på tre mil för att lämna ett viktigt meddelande. Bravaden förhindrade att truppen utsattes för ett bombanfall av sina egna.

I Sverige fanns från slutet av 1800-talet ett militärt duvslag på Karlbergs slott i Stockholm. Fram till 1949 ingick brevduvor i de svenska signaltruppernas standardutrustning. 

© Rex Features/IBL

3. Pingvinen Nils Olav, Riddare i livgardet 

Kejsarpingvinen Nils Olav bor på zoo i Edinburgh, men har dubbats till riddare av norske kungens livgarde under överinseende av kung Harald. Under årens lopp har Nils Olav också stigit i graderna från vicekorpral till överste.

Historien bakom Nils Olav började på 1960-talet när det norska gardet besökte djurparken. En av medlemmarna fascinerades av kejsarpingvinerna och föreslog att gardet skulle adoptera en av dem. Skyddslingen fick namnet Nils Olav och levde fram till 1987. Då ersattes han med en ny pingvin som gavs samma namn.

© Ullstein/IBL

4.Katten Oscar, Skeppskatt andra världskriget.

I maj 1941 sänktes det tyska slagskeppet Bismarck i strid med britterna. Bara 200 av de drygt 2 000 besättningsmännen överlevde. Plus skeppskatten Oscar. Han räddades av brittiska sjömän och fördes ombord på deras fartyg Cossack. På jätteskeppet Bismarck hade Oscar varit besättningens maskot. Hans uppgift var att hålla gnagare borta från matförråden. Ombord på Cossack stannade Oscar bara några månader, tills även detta fartyg gick under. Oscar överlevde mirakulöst nog igen, och hamnade så småningom (efter ytterligare ett skeppsbrott!) i Gibraltar. Där fick han en tillfällig tjänst som råttfångare på guvernörens kontor.

Slutligen togs Oscar till Belfast på Nordirland. Där slutade han sina dagar på ett hem för sjömän, 1955.

Historien om Oscar verkar nästan för bra för att vara sann, och kanske är den också det. Inga förstahandsvittnesmål om Oscar existerar nämligen, även om andrahands­berättelserna är många.

© PDSA/TT

5. Hunden Bamse, skeppshund andra världskriget.

En av de mest kända hundarna som varit med i krig är den norska sankt bernhardshunden Bamse, född 1937. Han var skeppshund på patrullbåten Thorodd, som kort efter den tyska invasionen 1940 lyckades ta sig över till Skottland. Där användes Thorodd som minsvepare, och Bamse stod ofta i fören iförd en specialtillverkad hjälm.

Enligt uppgift räddade han livet på två besättningsmän. Dessutom sägs det att han hade som uppgift att samla ihop mannarna på kvällarna, och att han då tog bussen ner på stan för att söka upp dem på deras favoritpub.

Ryktet om den kloka hunden spred sig och Bamse blev snart en symbol för den norska nationens kamp mot nazisterna. Bamse dog en naturlig död 1944. Han har fått en staty uppförd över sig i den skotska staden Montrose, och även tilldelats två medaljer. 

6. Storken Helène, flygarmaskot, första världskriget.

Frankrikes främsta flygaress under första världskriget hette René Fonck. Han tillhörde en skvadron elitflygare som var känd som Storkarna. Vid en festlighet i staden Lyon fick Fonck ta emot en vingklippt och tam stork som gåva av stadens borgmästare. Fågeln fick namnet Hélène och blev skvadronens maskot. Hon lyssnade gärna till flygarnas musik när grammonfonen kom fram på lediga stunder och de matade henne med sardiner i olja. Efter kriget skänkte Fonck Hélène till djurparken i Strass-bourg, men fågeln återvände till skvadronen uppstoppad efter sin död.

© Rex/IBL

7.Sköldpaddan Timothy, flottans maskot 1854–2004

Sköldpaddan Timothy (som senare visade sig vara en hona) var ungefär tio år gammal när hon hittades ombord på ett portgisiskt piratfartyg år 1854. Det var kapten John Guy Courtenay-Everard som tog hand om henne och sedan "tjänstgjorde" Timothy som maskot på flera av brittiska flottans fartyg. 1935 fick hon gå i land och levde resten av sitt långa liv i en trädgård. När Timothy dog 2004 var hon uppskattningsvis 160 år gammal och därmed den äldste invånaren i Storbritannien.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...