Viking med horn från slutet av 1800-talet.

© Bridgeman/IBL

Vikingahjälmarna och hornen

Hur uppstod myten om att vikingahjälmar var prydda med horn?

5 oktober 2018 av Björn Lundberg

När vikingar skildras i populärkulturen dyker de hornprydda hjälmarna ibland upp, trots att många i dag vet att de tillhör mytens värld. Varken skriftliga källor eller arkeologiska fynd från denna period i Skandinaviens historia vittnar om krigare med hornprydda hjälmar. 

Ur praktisk synvinkel hade det dessutom varit en dålig idé att fästa horn på hjälmarna eftersom det skulle ha gjort dem mindre hållbara. Så hur uppstod egentligen denna missuppfattning?

"Vikingahjälm" från en tysk karnevalskostym från 1910.

© Interfoto/IBL

De hornförsedda hjälmarna började dyka upp i 1800-talets romantiska skildringar av vikingar. I konsten avbildades de skandinaviska järnålderskrigarna med fantasifulla inslag som förde tankarna till sagornas värld.

Inspirationen kan mycket väl ha kommit från de hornprydda hjälmar som återfunnits i bronsåldersgravar från andra delar av Europa. Dessa hjälmar var religiösa eller politiska maktsymboler – och hornen hade alltså inte någon praktisk funktion.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...