Scoutläger från 1926.

© Heritages Images/IBL

När grundades scoutrörelsen?

Var och när började man bilda scoutkårer för unga pojkar och flickor?

23 januari 2017

SVAR Under 1900-talet blev scouting världens mest spridda ungdoms-rörelse, med verksamhet i fler än 160 länder. Sedan starten för drygt hundra år sedan beräknas omkring en halv miljard barn och ungdomar någon gång ha varit scouter.

Initiativet till att bilda scoutrörelsen togs av den brittiske generalen Robert Baden-Powell, som år 1907 höll ett försöksläger för 20 pojkar på Brownsea Island i södra England. Året därpå gav han ut boken Scouting for Boys, som genast blev en storsäljare. 

Robert Baden-Powell bildade scoutrörelsen i England.

© Mary Evans/IBL

Baden-Powell ansåg att det moderna stadslivet förslöade människor. Istället ville han fostra aktiva och plikttrogna medborgare genom att lära dem klara sig själva i naturen. Dessutom ansåg han att landets pojkar behövde lära sig att leva i vildmarken om de skulle kunna göra nytta i det brittiska imperiets kolonier. 

Scouting spreds också utanför Storbritannien och lockade snart även flickor, vilket ledde till att en särskild flickscout-rörelse skapades.

Efter första världskriget förändrades programmet delvis. Scouterna skulle nu fostras till fred och samförstånd, bland annat genom att träffa kamrater från andra länder vid internationella läger, kal­lade jamboreer.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...