Gulagfångar utför vägarbete i Kolyma.

Hur många människor sändes till Gulaglägren?

SVAR: Redan under tsartiden på 1800-talet hade Ryssland uppfört fångläger i Sibirien. En av dem som deporterades dit var den blivande Sovjetledaren Josef Stalin. Sedan bolsjevikerna tagit makten efter revolutionen 1917 inrättade de egna fängelser för politiska fiender. Dessa lägersystem var dock blygsamma i jämförelse med Gulag – det nät av straffanstalter som växte fram under Stalins regeringstid. Namnet Gulag är en rysk förkortning av Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger.

Fånglägren uppfördes bland annat i de mest ogästvänliga delarna av Sibirien och Centralasien. Under 1930-talets blodiga utrensningar fylldes de med flera miljoner fångar. Syftet var inte enbart att göra sig av med politiska meningsmotståndare. Lägren tjänade också ett ekonomiskt syfte, då de gav landet tillgång till slavarbetskraft.

Sammanlagt tros 14 miljoner människor ha fängslats under Stalins år vid makten. Hur många av dessa som dog är omtvistat, men det sammanlagda antalet dödsoffer har uppskattats till omkring 1,5 miljoner.

Efter Stalins död 1953 började Gulagsystemet att avvecklas men fängslande av oliktänkande förekom ända fram till Sovjetunionens upplösning i början av 1990-talet.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...