Läs också

Peter den store

Hawaiis drottning störtades

Nu kan du för tolfte gången rösta på Årets bok om svensk historia. Omröstningen arrangeras av nättidningen Svensk historia.Följande böcker är...

1891 kröntes hon till Hawaiis första men också sista regerande drottning. Under Liliuokalanis korta, stormiga tid på tronen tog amerikanska intressen över den lilla önationen. Själv kämpade hon in i det sista för sin krona och sitt rikes självständighet.

Text: Karin Hoffner

I juni 1887 firar hela London drottning Victorias femtio år på tronen. För prinsessan Liliuokalani och hennes svägerska, drottning Kapiolani av Hawaii, har resan till Storbritannien tagit flera veckor. Prinsessan imponerar med en felfri engelska, och drottning Victoria fattar genast tycke för henne. Den planerade rundresan i Europa kunde knappast ha börjat bättre. Men snart tvingas hon återvända hem till Hawaii där hennes egen kungliga ställning hänger på en skör tråd.

Liliuokalani föddes 1838 som Lydia Kamakea, och var ättling till en höv­ding­släkt från ön Kaua’i. Fram till slutet av 1700-talet styrdes Hawaiis olika öar av hövdingar som tidvis var invecklade i våldsamma stridigheter. Upptäcktsresanden James Cook och hans expedition anlände till Hawaii 1778, vid en tidpunkt då hövdingen Kamehameha börjat tillskansa sig större områden på sina rivalers bekostnad. 1810 enade han Hawaiis öar under ett kungadöme och etablerade en ärftlig monarki.

Men Cooks ”upptäckt” av ögruppen i slutet av 1770-talet hade ökat omvärldens intresse för regionen. Under 1800-talet förändrades det hawaiiska samhället snabbt. Amerikanska och europeiska handelsmän lockades till Hawaii för att upprätta plantager för lönsamma exportvaror som socker och ananas. En inflyttad handelselit började ta alltmer plats.

Olyckligt äktenskap

Vid fyra års ålder skrevs Lydia Kamakea in på internatskola i Honolulu. Skolans syfte var att fostra Hawaiis blivande ledare till goda kristna.

Lydia lärde sig snabbt engelska och intresserade sig även för religion och musik. Hon blev tidigt anhängare av icke-våldsprinciper. Under skoltiden kom Lydia för första gången i kontakt med sin blivande man, John Owen Dominis, son till en amerikansk sjökapten. Paret gifte sig 1862 men deras äktenskap blev olyckligt. Förhållandet till svärmodern var komplicerat och Lydias man bedrog henne gång på gång. Trots att otrohetsaffärerna blev offentligt kända accepterade Lydia sin makes beteende.

Under 1870-talet fick Hawaii inte mindre än tre barnlösa monarker. Den första, Kamehameha V, dog i december 1872 och med honom den kungliga ätten. Parlamentet utlyste ett val för att kröna hans efterträdare. Lydias bror, David Kalakaua, ställde upp i valet. Han hade själv varit aktiv i organisationen Hawaii för hawaiianer som ville begränsa det utländska inflytandet i öriket.

Dog utan arvingar

David Kalakaua fick dock se sig besegrad av Lunalilo – en avlägsen släkting till den tidigare kungen. Den sjuklige Lunalilo dog redan 1874, även han utan arvingar. Nu fick parlamentets ledamöter välja nästa regent, och de utsåg det förra valets förlorare, David Kalakaua, till Hawaiis nye kung.

Kung Kalakaua betraktade sin makt som absolut, och upplöste parlamentet. Han lät dessutom rusta upp palatset Iola­ni till en kostnad av över 30 000 dollar – en avsevärd summa för den tiden. Missnöjet med kungahuset ökade inom den utländska eliten. I behov av stöd begav sig kungen som första hawaiiska monark ut på världsturné. Kalakaua besökte bland annat USA, Japan och Italien i jakt på bundsförvanter.

Lydia blev genom sin brors kröning prinsessa, och 1877 upphöjd till kronprinsessa under namnet Liliuokalani. Hon skickades utomlands för att representera Hawaii, men fick även ta emot besökare på hemma­plan – däribland romansuccén Skattkammaröns fira­de författare Robert Louis Stevenson, som var på väg till stilla­havsön Samoa, där han skulle bosätta sig för sin hälsas skull.

Trots hennes kungliga ställning började problemen hopa sig. I likhet med sin bror förblev hon barnlös. Makens kärleksaffärer resulterade däremot i en son 1883. Mamma till barnet var en av Liliuokalanis tjänarinnor och till en början önskade hon adoptera pojken och göra honom till arvinge. Som tronföljare tvingades hon till sist att avstå från adoptionen av juridiska skäl.

Stor utlandsskuld

Under besöket i Lon­don 1887 nåddes kronprinsessan av chockerande nyheter hemifrån. Hennes bror hade undertecknat en konstitution som gjorde Hawaiis monark närmast maktlös.

Landets utlandsskuld hade stigit kraftigt vilket ökat de amerikanska affärsmännens inflytande. För många av dem lockade en förening med USA mer än någonsin.

Liliuokalani blev utom sig över beskedet och lämnade genast Euro­pa. Kalakauas sista år som regent kantades av motgångar, han insjuknade 1891 och avled under en behandling i USA. Kronprinsessan blev nu landets första regerande drottning, och hon tänkte inte ge upp sin ställning utan kamp.

Drottningen vägrade att ge­nomföra de förändringar som hennes bror tvingats godkänna. De hade inte bara kringskurit hennes makt, utan även utökat rösträtten för utländska medborgare bosatta på ön. 1893 föreslog hon därför en ny konstitution som skulle återföra viss makt till regenten och frånta utlänningarna deras rätt att rösta. Som monark kände sig Liliuokalani säker på att hon hade den infödda befolkningens stöd.

Mötte hårt motstånd

Den 14 januari anlände drottningen ­med diamantprydd krona till parlamen­tet för att sätta planen i verket. På plats mötte hon hårt motstånd från ledamöterna, som till största delen bestod av utländska medborgare. Utanför hade upp­rörda anhängare till drottningen samlats, men Liliuokalani manade massorna att lugnt återvända till sina hem.

Liliuokalanis vägran att ta till våld gav motståndarna en chans att mobilisera. Under förevändningen att Hawaii genomgick en inrikespolitisk kris och att ett flertal amerikanska liv och intressen därmed kunde vara hotade, lyckades en grupp ledamöter få militärt stöd från ett amerikanskt krigsfartyg i Honolulu.

Den 17 januari förklarade parlamentet, med stöd av amerikanska marinkårssoldater, den hawaiiska monarkin avskaffad. Drottningen sattes i husarrest i Iolani, palatset hennes bror låtit uppföra. Hon åtalades för högförräderi och tvingades abdikera.

Liliuokalani skrev då till den amerikanske presidenten Grover Cleveland och uppmanade honom att återställa ordningen. Han lät genomföra en undersökning som visade att den hawaiiska monarkin störtats genom en kupp med stöd av amerikanska diplomater och militärer. När Clevelands regering vägrade att annektera Hawaii utropade amerikanerna ön till en självständig republik, med juristen Sanford Dole som president.

Under det spansk-amerikanska kriget 1898 erövrade USA Filippinerna och då fick Hawaii ett viktigare strategiskt läge. Samma år skrev den nye amerikanske presidenten William McKinley under avtalet om annektering av Hawaii. Sanford Dole blev nu öns amerikanske guvernör. Liliuokalani fortsatte dock att kämpa för sin rätt till tronen och landets självständighet.

År 1900 när Hawaii formellt blev amerikanskt territorium samlades stora folkskaror utanför Liliuokalanis hem för att trösta henne. De fortsatte att kalla henne drottning trots att hon förlorat både makt och titlar. 1917 avled hon i sitt forna rike som 42 år senare blev USA:s 50:e delstat.

LÄS MER: Lost Kingdom: Hawaii’s last queen, the Sugar Kings and America’s First Imperial Adventure av Julia Flynn Siler (2013) ● Hawaii’s story by Hawaii’s queen av Liliuokalani (1898)

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...