Den brittiske kungen Edvard VIII meddelar i radio att han abdikerar.

Varför avgick Edvard VIII?

Edvard VIII satt inte ens ett år på Storbritanniens tron innan han valde att abdikera. Kärleken fick honom att välja bort kronan.

29 juni 2018 av Björn Lundberg

I januari 1936 blev Edvard VIII kung av Storbritannien, sedan hans far Georg V avlidit. Men redan i december samma år meddelade den nye regenten att han hade för avsikt att abdikera.

Skälet var att Edvard ville gifta sig med amerikanskan Wallis Simpson, som var två gånger frånskild från tidigare makar. Kyrkan och den konservativa adeln ansåg det omöjligt att godkänna ett sådant äktenskap och när Edvard insåg detta valde han istället att abdikera.

Året därpå gifte sig Edvard, nu med titeln hertig av Windsor, med Wallis Simpson.

Edvard gifte sig med den frånskilda amerikanskan Wallis Simpson.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...