Hur skyddades brandmän förr i tiden?

Brandskyddsmöte vid Brunkebergstorg i Stockholm i maj 1921. Bild: Axel Swinhufvud (1888-1978).

SVAR: Att rökdykare ger sig in i brinnande byggnader är ett relativt modernt fenomen. Olika former av brandkårer och brandbekämpning har visserligen funnits i flera tusen år, men under lång tid fanns inte mycket mer än hink och vatten att släcka bränder med.

Handdrivna vattenpumpar konstruerades först på 1500-talet och brandslangar (av läder) uppfanns på 1600-talet. Även med dessa hjälpmedel var brandmännen dock ofta hjälplösa när elden väl var lös i en tätbefolkad stad. Därför gjordes stora ansträngningar för att förhindra att bränder bröt ut i städerna. Det hjälpte inte alltid. Till exempel brann stora delar av London ner år 1666, och Chicago eldhärjades svårt 1871.

De första flamsäkra dräkterna dök upp först i början på 1900-talet och tillverkades av asbest – ett material som man i dag vet är mycket farligt. Sedan dess har tekniken att konstruera värmetåliga dräkter utvecklats enormt och det är i dag möjligt att genomföra räddningsoperationer som tidigare ansågs omöjliga.

Har du en historisk fråga?
Skicka den till oss på [email protected]!

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...