Visby ringmur.

Varför slutade man bygga stadsmurar?

Nej, det var inte kanonernas utveckling som gjorde att stadsmurar blev omoderna.

5 juli 2018 av Björn Lundberg

I flera europeiska städer finns ståtliga stadsmurar som minner om medeltida byggnadskonst. Det sägs ofta att det var kanonernas utveckling på 1400-talen som gjorde bruket av murar omodernt, men det är missvisande. 

Tack vare kanonernas utveckling blev visserligen många gamla murar lätta måltavlor, men istället uppfördes på många håll nya försvarsverk med tjocka, sluttande murar ännu på 1600- och 1700-talen. Först under 1800-talet övergavs stadsmurarna. 

Eftersom en stadsmur inte gick att flytta i takt med att städerna växte övergavs de i många fall till följd av den industriella revolutionens explosionsartade befolkningstillväxt. Britternas bombardemang av Köpenhamn 1807 visade också att stadsmurar inte gav något skydd då en modern flotta eller armé besköt en belägrad stad.

Köpenhamns gamla vallar övergavs på 1850-talet. 30 år senare anlades moderna befästningar längre ut från staden. 

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...