I filmen Prince of Thieves får Robin Hood (Kevin Costner) låna en tub­kikare av moren Azeem (Morgan Freeman).

Hade araberna kikare på medeltiden?

Hade araberna kikare redan på medeltiden?

19 september 2017

Under större delen av medeltiden var den arabiska kulturen vida överlägsen den europeiska i många avseenden, inte minst inom naturvetenskap, teknik och astronomi.

De arabiska vetenskapsmännens många framsteg har ofta behandlats styvmoderligt i västvärlden, men ibland har även motsatsen ägt rum. Filmen Robin Hood: Prince of Thieves från 1991 är ett exempel. 

Där spelar Kevin Costner adelsmannen Robin av Loxley, som går till skogs och blir rövarhjälte. I en scen visar hans moriske medhjälpare Azeem (spelad av Morgan Freeman) upp en tubkikare för den häpne engelsmannen.

Arabiska skrifter vittnar om att slipade stenar användes som förstoringsglas redan på 800-talet e Kr. Däremot finns det inga bevis för att araberna – eller några andra för den delen – byggde kikare redan under medeltiden. Detta instrument uppfanns först på 1600-talet i Nederländerna.

Azeems eleganta tubkikare är alltså en tvättäkta filmtabbe, eller åtminstone ett tydligt avsteg från den historiska verkligheten.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...