Asfaltering i Huskvarna vid Folkets park 1956.

© AB Conny Rich Foto/Jönköpings läns museum

När fick vägarna asfalt?

Den första asfalteringen av en väg gjordes för 1300 år sedan. Ändå dröjde det länge innan asfalt blev vanligt på våra vägar.

6 januari 2018 av Björn Lundberg

SVAR Redan på 700-talet e Kr fick vägarna i Bagdad ett skyddande lager av tjära, som utvanns ur traktens öppna oljekällor. Staden var dock ett undantag. 

På de flesta platser i världen var vägarna under medeltiden och ända fram till 1800-talet av undermålig kvalitet. På 1800-talet ökade dock efterfrågan på jämna vägar – inte minst i de växande städerna.

Asfalt (en blandning av krossad sten och oljeprodukten bitumen) blev populär som vägbeläggning i takt med att utvinningen av råolja ökade. 

I Sverige asfalterades den första vägen år 1873 (Stora Nygatan i Stockholm), men den stora asfaltsrevolutionen inleddes först på 1950-talet. 

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...