Boktryckarkonsten och Gutenberg

Långt innan Johann Gutenberg ens fötts fanns det boktryckerier i Kina. Redan tidigt på 1400-talet började böcker tryckas i Europa. Det Gutenberg gjorde var att revolutionera tryckprocessen.


I början av 1400-talet seglade den kinesiske amiralen Zheng He längs Afrikas östkust. Alla upptäckter som gjordes lät han skriva ned. Dessa nedteckningar blev sedan till böcker, som spreds i Kina. Där fanns redan vid denna tid en livlig bokkultur; böcker trycktes och såldes, ofta i stora upplagor.

Att bokkulturen var levande visar inte minst det faktum att kejsarens bibliotek rymde 4 000 volymer. Vid samma tidpunkt, i början av 1400-talet, ägde den portugisiske kungen bara sex böcker.
I Europa hade man ännu inte bemäst­rat boktryckandets konst, vilket innebar att böcker var sällsynta. För att ett manuskript skulle kunna spridas var man tvungen att skriva av det för hand. De få böcker som framställdes blev därför oerhört dyra. Det sägs att var och en av de 122 böcker som i början av 1400-talet fanns på universitetet i Cambridge kostade lika mycket som en vingård.

Självklarhet i Kina

Böcker tryckta på papper, som också var en kinesisk uppfinning, hade då varit en självklarhet i Kina under många hundra år.
Vem som uppfann den kinesiska kons­ten att trycka böcker går inte att säga. Klart är dock att redan på 500-talet e Kr spreds stora mängder tryckta texter, och på 900-talet fanns en stor marknad för billiga tryckta böcker i Kina. Den äldsta kända tryckta boken är också mycket riktigt kinesisk, den buddhistiska Diamantsutran från 868 e Kr.

Träblockstekniken var vanlig

Även om kineserna med tiden kom att använda lösa bokstavstyper så trycktes länge de flesta av böckerna i landet med den så kallade träblockstekniken. Den gick ut på att man skar ut varje enskild boksida i en träplatta, vilket innebar att man bara kunde trycka en sida i taget. Det var en tidskrävande teknik, men ändå basen i en verksamhet som tack vare den billiga arbetskraften var konkurrensduglig till in på 1800-talet.

Ett problem för boktryckarna i Kina var att det kinesiska skriftspråket utgörs av så många tecken. Det latinska alfabetet är mer lätthanterligt. När konsten att trycka böcker tog fart i Europa så skedde utvecklingen därför desto snabbare.

Under första halvan av 1400-talet, möjligen tidigare, hade man även i Europa börjat trycka böcker med träblocksmetoden, dock i mindre omfattning än i Kina. Vid mitten av 1400-talet steg så den man fram som anses ha revolutionerat boktryckarkonsten: tysken Johann Gutenberg.

Vid denna tid fanns det andra som experimenterade med boktryckeri i Europa, men Gutenberg anses ha fört samman ett antal olika tekniker som tillsammans innebar ett genombrott. Gutenberg tillverkade bland annat så kallade lösa bokstavstyper som sattes samman till textrader. Typerna var gjorda av en blylegering och kunde kombineras för att trycka vilken boksida som helst, om och om igen.

Till själva tryckpressen hade Gutenberg troligen hämtat inspiration från vin- och oljepressar. Han anses också ha tagit fram en tryckfärg av hög kvalitet.

Tryckte en berömd bibel

Den metod som Johann Gutenberg utvecklade i sitt tryckeri i Mainz kom i princip att dominera boktryckarkonsten i Europa fram till 1800-talet. Den mest kända av de böcker som anses ha lämnat hans tryckeri är den så kallade Gutenbergbibeln, från cirka 1454. Den trycktes i 180 kopior, varav 48 är bevarade.

I Sverige var den första tryckta boken en skrift med sedelärande berättelser för predikanter, som gavs ut 1483.
Den tryckta boken lade grunden för renässansens utveckling och blev senare avgörande för de stora vetenskapliga framstegen i Europa. De tryckta skrifterna bidrog också till att latinets ställning försvagades då man började ge ut böcker på de olika folkspråken. På så vis förstärkte den tryckta boken den framväxande nationalismen i Europa.

Filosofen Francis Bacon utnämnde redan på 1600-talet boktryckarkonsten till en av de tre stora upptäckter – vid sidan av krutet och kompassen – som i grunden har förändrat den mänskliga civilisationen.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...