I Australien användes bumeranger ända in i modern tid.

© Bridgeman/IBL

Kommer bumerangen från Australien?

Uppfanns kastvapnet bumerangen i Australien eller har det använts på andra ställen tidigare?

SVAR: Bumerangen förknippas med Australiens ursprungsbefolkning aboriginerna, men detta välkända kastredskap i trä användes på många platser runt om i världen under förhistorisk tid.

På 1980-talet hittade till exempel arkeologer i Polen ett träredskap, troligen en bumerang, som tros vara 23 000 år gammal. Även i Tutankhamuns grav, 3 300 år gammal, återfanns flera bumeranger – i farao­nernas Egypten användes vapnet vid fågeljakt.

Redskapet förekommer i två varianter: den bågformade, återvändande bumerangen samt jaktbumerangen, som inte återvänder. Båda typerna förekom i både Amerika, Europa, Afrika och i Asien.

Så småningom konkurrerades kastvapen dock ut av pilbågen. I Australien utvecklades aldrig pilbågen. Det tros vara en av de viktigaste förklaringarna till att bumerangerna fortsatte att utnyttjas av kontinentens urbefolkning.

Nyhetsbrev från Allt om Historia.

Kanske är du intresserad av...